Telemaatika'98. Sisukord

I osa. Infotehnoloogia hariduses

Õpetav avarus
- Peeter Olesk

Maailm ja meie – kuidas edasi?

- Aimur Liiva

Milleks koolile IT ja IT arengukava?

- Tõnis Eelma

Koolijuhi osast IT edendamisel õppetöös ja koolikorralduses
- Arvo Sarapuu
Õpiotstarbeliste WWW-lehekülgede hindamisest
- Kristjan Adojaan, Triin Marandi, Tago Sarapuu
Multimeedia – miks ja kuidas?

- Jaak Henno
Simulatsiooniprojektid Eesti koolidele

- Anne Villems, Anne Aasamets, Riin Saadjärv
Telekommunikatsiooniprojektide korraldamisest koolis

- IBS Aktiivõppekeskus
Ostmise keeruline protsess e. kuidas osta koolile riistvara

- Anne Villems
Ainekaardid WWW-s

- Argo Kirss
Eesti koolide võimalused Euroopa Liidu haridus- ja noorsooprogrammide raames. Eurokoostöö andmebaas.
- Katrin Kiisler
Arvutikasutaja Oskustunnistus. Saame ühtmoodi aru.
- Jaan Oruaas

Infotehnoloogia võimalused puuetega inimeste hariduses
- Kaido Kikkas

Arvutikasutamise võimalustest nägemispuuetega õpilaste õpetamisel
- Pille Kõiv

II osa. Koolis kasutatav tarkvara

Tiigrihüpe ja koolitarkvara
- Ivar Puura

Testisüsteem APSTest

- Rein Prank

Häkkimine – mis ja milleks?

- Heno Ivanov

Linux koolis

- Elmer Joandi

ARX-Raamat 5.0

- Argo Roots

Kirjasto 3000

- Kaido Kallikorm

Tarkvara kooliraamatukogu infosüsteemi loomiseks

- Jüri Järs

III osa. Infotehnoloogia humanitaarainetes

Arvutialgõpetus 2.-3.klassis
- Ene Moppel

KidPix Studio kasutamine töös algklassidega

- Malve Zimmermann

Kirjandusajalugu võrgus: tiigerprojekt ERNI

- Marin Laak

Futurism eesti kirjanduses 1924-1925. (tunnikonspekt)

- Helgi Tering

I*EARNi projektid inglise keele tunnis

- Maris Kivistik, Heli Leek

MIKSIKEse Õpilasvabrik

- Mihkel Pilv

Reaalajas tegevus MIKSIKEse eElutoas

- Kai Pata

Lisamaterjal – vahend õppetöö paindlikumaks muutmiseks

- Marju Piir

IV osa. Infotehnoloogia reaalainetes

Ülemaailmne keskkonnaprogramm GLOBE toetamas infotehnoloogia kasutamist loodus- ja täppisteaduste õpetamisel
- Ülle Kikas

GLOBE kui teadustegevus

- Mart Kuurme

Õhk vees ja vesi õhus (tunnikonspekt)

- Mart Kuurme

El Niño ja La Niña

- Raido Aarop, Martin Laasmaa

Viljandi järve olukord GLOBE andmete põhjal

- Martti Kass, Kristjan Männigo

Viimase aastakümne looduskatastroofidest

- Helen Pau, Epp Niidri

Keskkonnaprojekt Taastyybel 98/99

- Urmas Tokko

APSTesti keemiatestid

- Evi Tarro

Värviline maailm

- Henn Voolaid, Koit Timpmann, Enn Pärtel jt.

Professionaalsest ja amatöörtarkvarast ainetunnis "Veaarvutus füüsika laboratoorsetes töödes" põhjal

- Erich Virk

Eesti koolidele kättesaadav matemaatika õpitarkvara

- Eno Tõnisson

StudyWorks

- Ain Tõnisson, Eno Tõnisson

Infotehnoloogia kasutamisest Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi majandusõpetuses

- Heinar Tuulberg

Infotehnoloogia kasutamise võimalused kehalise kasvatuse õpetaja ja treeneri ametis
- Jaanus Gross

Arvutikasutus ja infotehnoloogia areng Türi Gümnaasiumis Jukudest kaasajani

- Laine Aluoja

Arvuti kasutamine ainetunnis

- Sirje Klaos