Arvutikasutus ja infotehnoloogia areng Türi Gümnaasiumis Jukudest kaasajani

Laine Aluoja
Türi Gümnaasium

Kooli lühiiseloomustus

Laine AluojaTüri Gümnaasiumis õpib 771 õpilast.

Neist algklassides (1.- 4.klass, eraldi õppehoones) 307 õpilast (11 klassikomplekti), keskastmes (5. – 9.klass) 311 õpilast (11 klassikomplekti), 10.-12.klassides 153 õpilast (6 klassikomplekti). Türi Gümnaasiumis töötab 51 põhikohaga õpetajat.

IT kasutamise ajalugu

Türi Gümnaasiumis on arvutiõpetust läbi viidud alates 1988/89.õppeaastast. Esimestel aastate kasutati arvuteid JUKU ja AGAT.
1993/94. õppeaastast alustati arvutikasutamise õpetust kaasaegselt sisistatud arvutiklassis viiel 386-l
1996
.aasta jaanuarist esimene emaili ühendus (Pegasus Mail)
1996/97.õppeaastal jätkati õpetust 9 arvutil.
1997.
aasta jaanuarist Interneti sissehelistamisühendus
1997
.aasta oktoobrist Phare ISE programmi pilootkool
1998.
aasta märtsist uus 14 töökohaga arvutiklass (Windows NT, NetSupport), direktsiooni arvuti, raamatupidaja arvuti
1998
.aasta aprillist Interneti püsiühendus (Linux)
1998.aasta oktoobrist raamatukogu arvuti (Kirjasto 3000),
1998.aasta september-oktoober ehitati välja kooli lokaalvõrk
1998
.aasta novembrist 8 töökohaga arvutiklass algklassidele (WinSchool)

Riistvara

algklasside majas

arvutid 386 SX/33 RAM 4MB 6tk
486 SX/33 RAM 4MB 1tk
486 SX/33 RAM 4MB 1tk
printer Epson LX-100 2tk

suures majas

arvutid pentium P5/100 RAM 16MB 1tk
pentium P5/166 RAM 16MB 17tk
server (lokaalvõrk) 1tk
server (Interneti püsiühendus) 1tk
scanner 1tk
multimeediaprojektor 1tk
Hub 24port 1tk
Hub 8port 1tk
Printer LaserJet 5P 1tk
Printer LaserJet 6P 2tk
Printer DeskJet 1tk
Modem zoomV.34 28.8 Internal 1tk
Modem PairGain 768 1tk

Infotehnoloogia rakendus

arvutikasutamise õpetamiseks,
ainetundideks,
arvutiringide tööks,
kooli ja maakonna õpetajate ning koolijuhtide täienduskoolituseks.

Informaatika ainetunnid:

3.klass - 1 tsükkel (1tsükkel-35 ainetundi),
10.klass - 2 tsüklit,
11. ja 12.klass 1 tsükkel.

Arvutiringid:

9. & 10.klass üks tund nädalas,
11 & 12.klass kaks tundi nädalas.

Ainetunnid:

bioloogia, matemaatika, ajalugu.

Õpilaste uurimustööde koostamine, vormistamine.
Osaleme vabariiklikes elektronside abil teostatavates projektides "Tyybel", "Tere, kevad!"
Maakonna õpetajate algkoolitus.
Maakonna koolijuhtide täienduskoolitus.

Algklasside arvutiklassi rakendatakse

arvutikasutamise õpetamiseks
projekti "Hea algus" tundideks (1.ja 2.klass)
algklasside õpetajate täienduskoolituseks

Õpetajate arvuti

Ettevalmistus tundideks
Õpetajate kirjavahetus, listid

Raamatukogu arvuti

Valmistutakse programmi "Kirjasto 3000" kasutamiseks.
Õpilastele uurimustööde koostamiseks ja Interneti kasutamiseks.

Raamatupidaja arvuti

Kogu kooli raamatupidamine.
Palgaarvestus.
Telepanga kasutamine

Direktsiooni arvuti

Tarifikatsioonid.
Õpetajate ja õpilaste andmebaas.

Projektid

"Kooliarvuti’93" (5 arvutit, printer), "Arvutid ja laiatarbetarkvara" (TurboPaskal)
"Kooliarvuti’96" (2 arvutit)
Projekt konkureerimaks Phare ISE pilootkooliks (14+1 tööjaamaga arvutiklass, server, 2 direktsiooni arvutit, WindowsNT võrk, Hub,UPS, videoprojektor, 3printerit)
1997 "Raamatukogu kaasaegsemaks"
"Kooli ühendamine hariduse ja teaduse andmeside võrku"
1997 "Interneti püsiühenduse loomine" (püsiühendus)
1998 "Arvutid algklassidele, koolivõrk" (WinSchool)
1998 "Arvuti kasutamine ainetunnis ja kooli juhtimises"