Sisukord

Sissejuhatus

Mida muudab meie elus ja haridussüsteemis infotehnoloogia

Kosmose ja Kaose vahel.
- Heimir Palsson

Suundumused ja probleemid Põhjamaade koolides. Valitsuse jõupingutused infotehnoloogia alal. (Inglise keeles)
Tõlge eesti keelde
- Rene Belso

Phare ISE programm: kogemused ja väljavaated.
- Tõnis Eelma

Virtuaalsete õpikeskkondade mudelitest.
- Kai Pata, Tago Sarapuu

Virtuaalne kool – hype või hüpe.
- Mart Laanpere

Arvutid koolis.
- Piret Luik

Uus ajajärk arvutite ja inimeste suhtluses.
- Neeme Vool

Ainete vaheliste seoste loomine ja infotehnoloogia

Informaatika ja virtuaalne meedia. Ainete integreerimise kogemus. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Jevgeni Koshelev

I*EARNi projektid – võimalus tuua vaheldust koolitundi.
- Maris Kivistik

Mõnest Miksikese projektist.
- Marju Piir

Arvutite kasutamine algklassides ja käsitöös

Kaose tulek korra sisse ehk alustame arvutiga algklassis.
- Eha Jakobson

Loogika Algkoolis. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Irina Vikentjeva

Arvutiõpetus algklassides. Probleemid ja nende võimalikud lahendused. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Vlada Miller

Informaatika õpetamine Ahtme Gümnaasiumi nooremates klassides. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Oksana Rässa

Infotehnoloogia kasutamisvõimalusi käsitöös.
- Erika Matsak, Raili Kaubi

Infotehnoloogia keelte ja kirjanduse õpetamisel

Emakeeleõpetajale Õpetaja Võrguväravast.
- Tiia Niggulis

Arvuti – emakeeleõpetuse abivahend.
- Erika Rummel

Harry Potter Interneti lugemistoas.
- Anu Ratasep, Hele Kriisa

Kiirlugemisprogramm 4.2.
- Jaan Mikk

Internetipõhised keeleõpingud Soomes. (Inglise keeles)
Tõlge eesti keelde
- Ilpo Halonen

Computer Assisted English – võimalus inglise keele tundide mitmekesistamiseks. (Inglise keeles)
Tõlge eesti keelde
- Mart Reitel

EuroPlus+ Reward.
- Katrin Saks, Meeri Sild, Alar Hammer

Arvutite kasutamine keeleklassis. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Gulnara Vals, Dmitri Vals

Loodusteadused ja matemaatika arvutite ning Interneti abil

"Vesi peale?" – loodusteaduslik telemaatikaprojekt gümnaasiumile.
- Urmas Tokko

"Tiigriretk Eestimaal" – simulatsiooniline õpikeskkond.
- Margus Pedaste, Tago Sarapuu

Interaktiivsed bioloogia- ja geograafiatunnid. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Svetlana Suhhomjatnikova

Programmi CorelDraw kasutamisest füüsikatundides.
- Jaak Saukas

Õpetaja Võrguväravas keemiaõpetajale.
- Evi Tarro

Matemaatika õpetamise probleemid seoses infotehnoloogia arenguga.
- Eno Tõnisson

StudyWorksi kasutusvõimalusi koolis.
- Ain Tõnisson

Programmi GeoLog-Win kasutamine tõestusülesannete lahendamisel.
- Kaire Vahi

GeomeTriksi ja Functioni kasutamine matemaatikatunnis.
- Malve Zimmermann

Arvuti matemaatikatunnis. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Svetlana Rolits

Informaatika koolis

Metoodilised võtted informaatikatunnis. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Olga Anissimova

Infotehnoloogia Valga Vene Gümnaasiumis. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Igor Jallai

Infotehnoloogia Ahtme Gümnaasiumis. (Vene keeles, kokkuvõte eesti keeles)
- Larissa Sulina

Autorite register