Näidistunnid algklassides

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

KID PIX STUDIO

1.tund

Tunni eesmärk: Tutvuda KidPixi joonistamisvõimalustega. Õppida töötama "hullu" pliiatsiga, joonega, nelinurgaga, ovaaliga ja "hullu" pintsliga. Õppida valima värve.

Tunni sisu: Iga töövahendiga töötamise võimaluste esitlemine projekteeritult ekraanile. Tutvumine toimub ühe töövahendi kaupa : õpetaja demonstreerib ekraanil, õpilased proovivad kohe oma arvutil. Nt. "hull" pliiats - õpetaja demonstreerib pliiatsi eri jämedusega jooni, näitab värvide valikut ja joonistab. Õpilased kohe proovivad sama teostada oma arvutil. Lõpuks ülesanne: joonista sirge punane joon, nelinurk ja ovaal (muster vabal valikul).

Tunni läbiviimise tempo: Klassis on 25 õpilast, seega töö toimus kahes rühmas. Töö aeg 25 min + 20 min. Kui teina rühm alustas tööd, siis neile eraldi ette ei näidatud.

Tegelik tulemus: Arvutiga varem töötanud õpilased jõudsid palju joonistada ja erinevaid variante kasutada. Raskem oli neil, kel see oli esimene kohtumine arvutiga: "hiir" ei töötanud nagu vaja ja ei suudetud leida vajalikku töövahendit nii ruttu. Kõige vähemadki teadmised, kuidas antud töövahendeid kasutada, said sellest tunnist kõik õpilased.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Õpiti "hiirega" toime tulema.

2.tund

Tunni eesmärk: Tutvuda KidPixi joonistamisvõimalustega. Õppida töötama "hullu" pintsliga, värvipotiga, mikseriga, kustutuskummiga, tühistajaga. Kinnistada eelmisel tunnil õpitud töövahenditega töötamist.

Tunni sisu: Iga töövahendiga töötamise võimaluste esitlemine projekteeritult ekraanile. Tutvumine toimub ühe töövahendi kaupa. Eraldi demonstreeriti "hullu" pliiatsi kasutamise huvitavaid võimalusi. Lõpuks ülesanne: joonista pilt, millel maja, puud, pilved, päike.

Tunni läbiviimise tempo: Klassis on 25 õpilast, seega töö toimus kahes rühmas. Töö aeg 25 min + 20 min. Kui teina rühm alustas tööd, siis neile eraldi ette ei näidatud. Kellel rohkem oskusi, see jõudis sisukama pildini.

Tegelik tulemus:

I - õpilased, kes mõtlevad, uurivad, kuidas kergem ja mõistlikum on tööd teostada, kasutavad arvuti võimalusi;
II - õpilased, kes pingsalt teevad tööd, joonistavad, kuid ei näe võimalusi, kuidas kergemalt tulemuseni jõuda;
III - õpilased, kellel suuremad eelteadmised, tegutsevad kiiresti, jõuavad rohkem, kuigi mitte alati kõige otstarbekamalt.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: KidPixi stuudiosse sisenemine, sealt väljumine, uue lehe saamine.

3.tund

Tunni eesmärk: Tutvuda KidPixi joonistamisvõimalustega. Kinnistada eelmistes tundides õpitut. Õppida kasutama tähestiku teksti, teksti klaviatuurilt.

Tunni sisu: Tähestiku kasutamise võimaluste projekteerimine ekraanil. Õpilased ise proovivad kõikvõimalikke kombinatsioone tähtedega moodustada, kasutada erinevaid tähekujusid. Ülesanne : Projektiga "Piim ja koolilapse tervis" seotult joonistada piimajõgesid, pudrumägesid, jogurtilosse, jäätisepilvi jne. Juurde kirjutada nimed.

Tunni läbiviimise tempo: Klassis on 25 õpilast, seega töö toimus kahes rühmas. Töö aeg 25 min + 20 min. Kui teina rühm alustas tööd, siis neile eraldi ette ei näidatud. Tempo aeglasemate jaoks liiga kiire, vajas rohkem aega nuputamiseks ja siis töö teostamiseks.

Tegelik tulemus: Arvutiga varem töötanud õpilased tegid päris mõnusaid pilte ja jõudsed ka kommentaarid juurde kirjutada, väheste vilumustega lastel tuli ajapuudus. Tegelikult olid valmissaanud tööd mõnusad ja lahedad.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Õpiti kasutama klaviatuuri.

4.tund

Tunni eesmärk: KidPixi joonistamisvõimaluste igakülgne kasutamine.

Tunni sisu: Kasutada kõiki õpitud töövõtteid ja joonistada pilt tänavast, kus on autotee, jalakäijate ülekäigurada, valgusfoor, puud, maja ja sinna juurde kuuluv.

Tunni läbiviimise tempo :Töö toimus kahes grupis 20 min ja 20 min.

Tegelik tulemus:

I - Õpilased, kes taipasid kasutada kõiki võimalusi (Valgusfoor-nelinurk, foori tuled-ringid, ülekäigurada-nelinurgad jne.)
II - Õpilased, kes joonistasid pliiatsiga kõike (joonistasid ringe, kaste jne.) Tööd valmisid kõigil ja päris erinevalt lähtutult.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Kindlustunne programmi sisenemisel, väljumisel - ilma juhendamiseta sellega hakkama saamine.

5.tund

Tunni eesmärk: KidPixi joonistamisvõimaluste igakülgne kasutamine.

Tunni sisu: Kasutada kõiki õpitud töövõtteid ja joonistada pilt või õnnitluskaart koolile tema 80. juubeli puhuks. Kirjutada juurde õnnesoov.

Tunni läbiviimise tempo :Töö toimus kahes grupis 20 min ja 20 min.

Tegelik tulemus: tööd valmisid kõigil ja kasutatud oli väga erinevaid mõtteid ja võtteid.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Kindlustunne programmi sisenemisel, väljumisel - ilma juhendamiseta sellega hakkama saamine.

6.tund

Tunni eesmärk: KidPixi joonistamisvõimaluste igakülgne kasutamine. Tutvumine kolimisbussiga, selle kasutamine. Tutvumine Moopiega.

Tunni sisu: Joonistada talvepilt, millel päike, pilved, lumekindlus, lumememm, puud. Kasuta kolimisbussi ja vii mõni neist asjadest sobivamasse kohta. Moopie - proovi liikuvat pilti teha.

Tunni läbiviimise tempo : 15 min + 15 min pildi joonistamiseks ja kolimisbussiga tegutsemiseks. 15 min koos Moopies tegutsemiseks.

Tegelik tulemus:

I - Õpilased, kes said kiiresti hakkama, said nipi selgeks, otsisid võimalust midagi muud teha. Lisaks proovisid nad siis nippe kustutuskummiga.
II - Õpilased, kellel kulus rohkem aega ja neile oli see piisav aeg. Moopies prooviti seda, mida kellegi hing ihaldas.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Kindlustunne programmi sisenemisel, väljumisel - ilma juhendamiseta sellega hakkama saamine.

Õpetaja Aigi Laine
4 klass 98 sügis

 

ARVUTITUNDIDE KONSPEKTID 3. KLASSIS.

1.tund.

Tunni eesmärk: Tuletada meelde eelmisel õ.-a. arvutitundides õpitut (kirjutamine, suur täht, kustutamine).

Tunni sisu: Kuna klass on suur (36 õpilast), tuleb õpilased jagada 15 arvuti juurde ära. Mõne arvuti juurde saab 2, mõne juurde 3 õpilast. Õpilastel on arvuti ekraanile lehe ulatuses trükitud X-id. Nende asemele peab õpilane trükkima oma nime, sõbra nime jne. (eelnevalt tuleb x kustutada). Koos tuletame meelde, kuidas sai kustutada, teha vahelööki, trükkida suurt tähte.

Tunni läbiviimise tempo: Üks õpilane trükib, teine-kolmas juhendavad, abistavad. Kui esimene jõuab valmis, alustab teine.

Tegelik tulemus: Arvutiga vahepeal tööd teinud õpilaste ülesanne kerge, teised tulid tööga toime rahuldavalt. Kolmandana tööd teinul jäi aega väheseks.

Hinnatav arvutikasutus oskus: Tuletati meelde eelmisel õppeaastal õpitu.

2.tund. KID PIX STUDIO.

Tunni eesmärk: Tutvustada õpilastele KidPix Studiot. Õppida töötama "hullu" pliiatsiga, joonega, tühistajaga, puhta lehe võtmine.

Tunni sisu: Iga töövahendiga töötamise võimaluste esitamine projekteeritult ekraanile. Tutvumine toimub ühe töövahendi kaupa: õpetaja demonstreerib ekraanil, õpilased proovivad kohe oma arvuti.

Lõpuks ülesanne: joonistage 2-3 peale pilt kasutades pliiatsit ja sirget.

Tunni läbiviimise tempo: Arvutite taga 2 – 3 õpilast. Igaüks proovib läbi näidatu. Koos tehakse pilt.

Tegelik tulemus: Arvutiga rohkem tööd teinud õpilastel läks uue omandamine kergemini. Teistel oli raskem toime tulla "hiirega".

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Tutvuti uute töövõtetega.

3.tund.

Tunni eesmärk: Tutvuda KidPixi joonistamisvõimalustega. Õppida töötama nelinurgaga, ovaaliga, "hullu" pintsliga, värvipotiga, kustutuskummiga. Õppida kirjutama kasutades klaviatuuri. Kinnistada eelmisel tunnil õpitut.

Tunni sisu: Iga töövahendiga töötamise võimaluste esitlemine projekteeritult ekraanile. Tutvumine toimub ühe töövahendi kaupa.

Lõpuks ülesanne: Joonista pilt, kus on jõgi, tool ja veel midagi, mida soovid. Kirjuta pildile jutuke (või pane pealkiri).

Tunni läbiviimise tempo: Klass on tehtud pooleks. Mõlemas rühmas on 18 õpilast (3 arvuti juures 2 õpilast, nemad peavad tegema tööd vaheldumisi).

Tegelik tulemus: Probleemiks osale õpilastest oli jõe värvimine (ei tõmmanud joont lõpuni). Töövõtete omandamise tase väga erinev: mõni tahtis veel midagi juurde õppida, teisel tuli ajast puudu.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: KidPix stuudiosse sisenemine, sealt väljumine, uue lehe saamine, õpiti pildile klaviatuuri abil kirjutama.

4.tund.

Tunni eesmärk: Tutvuda KidPixi joonistamisvõimalustega. Kinnistada eelmistes tundides õpitut. Õppida kasutama tähestiku teksti ja mingi pildiosa teise kohta tõstmist (kolimisauto).

Tunni sisu: Tund algas ülesande teatamisega: Joonista auto ja garaaž. Täienda pilti soovitud elementidega. Motle pildile pealkiri. Tähestiku ja kolimisauto kasutamise voimaluste projekteerimine ekraanil. Opilased proovivad arvutil.

Tunni läbiviimise tempo: Klass on tehtud pooleks, s.t. 18 opilast jaotatud 15 arvuti taha. 3 arvuti taga 2 opilast, nemad teevad tööd vaheldumisi.

Tegelik tulemus: Kiiremad joudsid tööga enne tunni loppu valmis ja voisid ise veel proovida ja katsetada. Monel tuli ajast puudu.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Süvendati varem opitut. Kindlustunne programmi sisenemisel ja väljumisel.

5.tund.

Tunni eesmärk: Selgitada, mida kujutab endast Internet ja milleks on see vajalik. Mida kujutab endast “Miksike”.

Tunni sisu: Vestlus Internetist ja “Miksikesest”. MIKSIKESE oppekeskkonna avamine ja liigume seal koos ringi. Opilasvabrik.

Tunni läbiviimise tempo: Klass on jaotatud pooleks: nii on 3 arvuti taga 2 opilast, teiste taga 1.

Tegelik tulemus: Internetis varem liikunud opilastele oli töö väga kerge, teistelt noudis rohkem joupingutust. Hakkama said koik.

Hinnatav arvutikasutuslik oskus: Saadi algteadmisi Internetist ja “Miksikesest”.

6.tund.

Tunni eesmärk: Tuletada meelde tööd Wordis. Trükkida, salvestada ja printida oma muinasjutt.

Tunni sisu: Tuletame meelde, kuidas avada programmi, saada suurt tähte jne. Opetaja abiga salvestame ja prindime jutu.

Tunni läbiviimise tempo: Iga arvuti taga on 1 voi 2 opilast. Kui arvuti taga on 2 opilast, siis üks trükib, teine abistab.

Tegelik tulemus: Opilaste on oskused väga erinevad, sellepärast jouab moni oma tööga tunni jooksul valmis, teine peab lopetama järgmisel tunnil. Jutud on ka erineva pikkusega.

Hinnatav arvutikasuslik oskus: Tuletati meelde ja täiendati tekstitöötlemise programmi kasutamise oskust.

Ene Moppel
mõned nopped 1998 a sügis 3 klass

 

Tõrva Gümnaasium

KidPix Studio kasutamine töös algklassidega.

 

KidPix on väga sobiv multimeediaprogramm algklassides arvutiõpetuse alustamiseks ning ainetundide huvitavamaks muutmiseks.

Alustada võib värvimispiltidest, kus laps saab harjutada hiire juhtimist, vasaku hiireklõpsu tegemist ning värvide valimise läbi ka valikute teostamist.

Siinkohal saab selgitada ka Undo käsku, et oma viimati antud korraldus tühistada.

Kuna KidPix sisaldab valmis kujundeid, pildikesi, mida hiire vasaku nupu klõpsuga saab ekraanile paigutada, siis annab see hea võimaluse arvuti abil õppida teisi aineid. Näiteks matemaatikas klõpsida kujukesi ette antud arv, loendada ühesuguseid kujukesi jne. Kuna teatava valiku tegemisel ekraani vasakus servas asuvalt tööriistaribalt on võimalik ka tähti ning numbreid tekitada, siis saab loendamistulemusi ka ekraanile jäädvustada ning kirjutada liitmise ja lahutamise tehteid.

Laps võib kirjutada oma nime ekraani üles äärde ning otsida siis nende pildikeste seast vastavate tähtedega algavaid objekte. Pärast ta loendab iga tähe all olevad objektid ning väljastab vastavad arvud juurde. Suuliselt on võimalik arutleda küsimuste üle, milliste tähtedega algavaid pildikesi oli kõige rohkem, milliste tähtedega algavaid sõnu ta üldse ei leidnud.

Laps valib tööriistaribalt õige nupu ning joonistab 2 ristkülikut (võimalikult suurt). Ühele kirjutab sisse MAAL, teise VEES ning otsib nende väikeste pildikeste hulgast taimi või loomi ja paigutab need sobivasse ristkülikusse.

Arvutiõpetuse seisukohalt õpib laps valima tööriistaribalt vajalikku nuppu, juhtima hiirt õigele kohale, kasutama hiire vasaku nupu klõpsu ning vajaduse korral oma töö korrigeerimist ning parandamist.

KidPix'is on tööriistaribal nn. "pintsel", mis hiire vasaku nupu klõpsuga või hiire liigutamisel vasaku nupu allhoidmisega tekitab igasuguseid erinevaid pildikesi ekraanile.

Ühe võimalusena tekivad ekraanile igasugused väikesed põrnikad, sitikad, ussikesed jmt. Laps "veab" neid endale mitte eriti tihedalt terve ekraanitäie, seejärel valib tööriistaribalt pliiatsi ning ühendab joonega ühesugused elukad paaridesse. Järgneva sammuna peab ta jälgima joonte tõmbamisel, et need omavahel ei lõikuks. Selle harjutuse juures õpib laps hiire abil nn. vaba käe joont joonistama, sobivat joone jämedust valima.

"Pintsli" abil võivad ekraanile tekkida erinevates värvides käelabad. Lapse ülesanne on joonistada neid "pintsli" abil ekraanitäis ning numbrite abil märgistada ära paaridena sama värvi käed. Selle harjutuse sooritamisel õpib laps tegema valikuid ning neid ka arvutile teatama.

"Pintsli abil on võimalik tekitada ekraanile täringu teatav tahk. Ühe harjutusena võib lasta teha neid mingi kindla arvu, näiteks 4 tükki ritta ja 5 rida, ning seejärel peab laps leidma silmade arvu igas reas ning kõikides ridades kokku. Vastavad arvud tuleb lisada rea lõppu ning harjutuse lõppu. Selle harjutuse täitmisel võib korraldada ka võistluse. Siin harjutab laps jälgima ka oma töö paigutust ekraanil ning loomulikult valikute teostamist.

"Pintsel" oskab joonistada ekraanile ka korratabeli ülesandeid koos vastustega. Laps proovib neid tekitada ilma vastuseta (Hiire vasak nupp tuleb õigel ajal lahti lasta) näiteks 10 tükki ning siis kas ise või naaber kirjutab vastused. Järgnevalt tuleb vastuseid kontrollida ning märgistada õiged ning valed vastused.

Need on mõningad läbiproovitud näiteharjutused, kuidas õpetada lapsele arvutiga suhtlemisel vajalikke võtteid kasutades KidPix'i, kuid seejuures harjutab ja süvendab laps ka teisi vajalikke oskusi ning muidu tüütuna tunduvad ülesanded saavad tehtud lõbusamalt. Kõige selle juures harjub laps varakult mõttega, et arvuti pole ainult mänguasi, vaid vajalik töövahend.

KidPix sisaldab veel 5 osa, millega saab kasulikku ning põnevat ette võtta.

Malve Zimmermann
Tõrva Gümnaasiumi
arvuti- ja matemaatikaõpetaja