Õppekavad

Eesti põhi- ja keskhariduse riiklik õppekava

Valikained põhikoolile ja gümnaasiumile

Valikkursused põhikoolile

Valikkursused gümnaasiumile

Kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide üleriigiline õppekava

Õpilaste hindamise kord

1999/2000 õppeaastal riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu eesti koolile
1999/2000 õppeaastal riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu eesti koolile
1999/2000 õppeaastal riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu vene koolile (.doc fail)
1999/2000 õppeaastal riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu vene koolile (.doc fail)