Omanäolise Kooli arenduskeskus.
Avatud Meele instituut.

 

Ühendus Omanäoline Kool (ÜOK) loodi Avatud Eesti Fondi algatusel ja toetusel 1993. aastal alanud koolimeeskondade organisatsiooni- ja juhtimisalase täiendkoolitusprogrammi "Omanäoline Kool" osalejate poolt 18. aprillil 1994. a. Narva-Jõesuus.

ÜOK on mitteformaalne projektorganisatsioon - Harta alusel tegutsev kooliarendusprojektide hajusvõrgustik. ÜOK töövormiks on aastakonverents, kus tehakse kokkuvõtteid ning algatatakse uusi arendusprogramme. ÜOK tegevust koordineerib eestseisus.

Praegune eestseisus valiti Põltsamaal 1998. a. augustis järgmises koosseisus:

Mari-Anna Puskar (esinaine),
Tiit Salvan,
Ott Ojaveer,
Helmer Jõgi,
Asta Tuusti.

Omanäolise Kooli arenduskeskus (OKA) loodi 1997. a. sügisel selleks, et ÜOK tegevust ning käivitatavaid arendusprojekte koordineerida ja nende majandustegevust korraldada. OKA on kasumit mittetaotlev sihtasutus. OKA taotleb toetusi arendusprojektidele nii erafondidest kui riigilt.

Sihtasutuse tegevust kavandab ja järelvalvet teostab nõukogu kooseisus:

Helmer Jõgi (esimees),
Peeter Putk,
Mart Laanpere,
Taimi Schmidt,
Mari-Anna Puskar,
Katrin Poom-Valickis,
Margus Tapupere.

Sihtasutust juhib juhataja, kes esindab sihtasutust kõigis õigustoimingutes ja kelleks on Jaago Schmuul.

Presentatsioon "Omanäolise Kooli Arenduskeskus" (MS Powerpoint .ppt formaadis)

Projektid

Avatud Meele Instituut (AMI) on sihtasutuse OKA poolt Erakooli seaduse järgi asutatud täiskasvanute koolitusasutus, mis pakub õppemetoodikate alast täiendõpet õpetajatele. AMI koolitajateks on tegevõpetajad, kes on saanud väljaõppe mitmes AEF poolt korraldatud projektis Eesti- ja välisõppejõudude juhendamisel. AMI koolitused toimuvad kõikjal üle Eesti, väljakujundamisel on baaskoolide võrgustik.

Avatud Meele Instituudi kursuste kava

Kontaktandmed:

Sihtasutus OK Arenduskeskus
Endla 4
10142 Tallinn
Tel: 6263221
Fax: 6467072
epost: oka@ngonet.ee

Avatud Meele instituut
Endla 4
10142 Tallinn
Tel: 6263124
Faf: 6467072
epost: ami@ngonet.ee